rwhn.net
当前位置:首页 >> 3478算24点 >>

3478算24点

1: 8 - (3 - 7) × 4 2: 8 - ((3 - 7) × 4) 3: 8 + (7 - 3) × 4 4: 8 + ((7 - 3) × 4) 5: 8 - (4 × (3 - 7)) 6: 8 - 4 ×(3 - 7) 7: 8 + (4 × (7 - 3)) 8: 8 + 4 ×(7 - 3) 9: (7 - 3) × 4 + 8 10: ((7 - 3) × 4) + 8 11: (4 × (7 - 3)) + 8 12: 4 ...

1: (4 × (7 - 3)) + 8 2: 4 × (7 - 3) + 8 3: (7 - 3) × 4 + 8 4: ((7 - 3) × 4) + 8 5: 8 - (3 - 7) × 4 6: 8 - ((3 - 7) × 4) 7: 8 - (4 × (3 - 7)) 8: 8 - 4 ×(3 - 7) 9: 8 + (4 × (7 - 3)) 10: 8 + 4 ×(7 - 3) 11: 8 + (7 - 3) × 4 12: 8 + ...

解:四则运算,好象只有一种计算方法: (7-3)×4+8=24 满意请采纳。

(4*(7-3))+8 ((7-3)*4)+8 8-((3-7)*4) 8-(4*(3-7)) 8+(4*(7-3)) 8+((7-3)*4)

(4*(7-3))+8 ((7-3)*4)+8 8-((3-7)*4) 8-(4*(3-7)) 8+(4*(7-3)) 8+((7-3)*4)

3+6+6+9=24

自己想!,太坑爹了,你自己拿这么多题来问我们,连偷懒都不会。。。

你好! 用3,5,5,7算24点,共有8种算法。 [﹙5÷5﹚+7]×3 ﹙7+5﹚×﹙5-3﹚ [7+﹙5÷5﹚]×3 ﹙5-3﹚×﹙7+5﹚ 3×[7+﹙5÷5﹚] ﹙5+7﹚×﹙5-3﹚ ﹙5-3﹚×﹙5+7﹚ 3×[﹙5÷5﹚+7]

8/(3-8/3) 来源:http://sq.k12.com.cn/bbs/index.php?t=msg&th=193392&start=0&rid=643185

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rwhn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com