rwhn.net
当前位置:首页 >> 24点3478 >>

24点3478

1: 8 - (3 - 7) × 4 2: 8 - ((3 - 7) × 4) 3: 8 + (7 - 3) × 4 4: 8 + ((7 - 3) × 4) 5: 8 - (4 × (3 - 7)) 6: 8 - 4 ×(3 - 7) 7: 8 + (4 × (7 - 3)) 8: 8 + 4 ×(7 - 3) 9: (7 - 3) × 4 + 8 10: ((7 - 3) × 4) + 8 11: (4 × (7 - 3)) + 8 12: 4 ...

(4*(7-3))+8 ((7-3)*4)+8 8-((3-7)*4) 8-(4*(3-7)) 8+(4*(7-3)) 8+((7-3)*4)

自己想!,太坑爹了,你自己拿这么多题来问我们,连偷懒都不会。。。

﹙4×9﹚-﹙3+9﹚ [﹙4×9﹚-3]-9 ﹙9+9﹚÷﹙3÷4﹚ 9+[﹙9-4﹚×3] 9-[3×﹙4-9﹚] [9-﹙9÷3﹚]×4 [﹙9+9﹚÷3]×4 4÷[3÷﹙9+9﹚] [﹙4×9﹚-9]-3

8/(3-8/3) 来源:http://sq.k12.com.cn/bbs/index.php?t=msg&th=193392&start=0&rid=643185

1. [4-﹙3-5﹚]×4 2. [5-﹙3-4﹚]×4 3. 4×[5-﹙3-4﹚]

5 5 5 5;6 6 6 6;5 5 1 1;5 5 2 2;5 5 3 3;5 5 4 4;5 5 6 6;5 5 7 7;5 5 8 8;5 5 9 9;5 5 10 10;6 6 6 2

1: (4 - 4 ÷ 7) × 7=24 2: 〔4 - (4 ÷ 7)〕× 7=24 3: 7 × (4 - 4 ÷ 7)=24 4: 7 ×〔4 - (4 ÷ 7)〕=24 上百度首业查,打上那4个数,然后打上24点,

3*(4+(-6)+10)=24 (7+(-5)*(-13))/3=24 5 × (5 - 1 ÷ 5) 7 × (3 ÷ 7 + 3) 1) 1118 (1+1+1)*8 2) 1126 (1+1+2)*6 3) 1127 (1+2)*(1+7) 4) 1128 (1+1*2)*8 5) 1129 (1+2)*(9-1) 6) 1134 4*(1+1)*3 7) 1135 (1+3)*(1+5) 8)1136 (1+1*3)*6 9) 1137...

计算24点(加、减、乘、除、括号) 玩法:从扑克中任意抽出四张(数字表示为1-13),用加、减、乘、除的方法使结果成为24,每张牌只能用一次。一副牌(52张)中,任意抽取4张可有1820种不同组合,其中有458个牌组算不出24点。现在再和别人玩这个...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rwhn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com